Zasoby biblioteki

Księgozbiór biblioteki  na dzień 31.12.2014 liczył: 21918 woluminów, w tym:


W księgozbiorze podręcznym znajduje się 1513 woluminów. Jest dobrze wyposażony w różnego rodzaju informatory: encyklopedie, słowniki, poradniki, atlasy, albumy itp. W księgozbiorze podręcznym znajdują się także publikacje dotyczące miasta i gminy Łaskarzew. Prowadzona jest również kartoteka regionalna, wykorzystująca artykuły z czasopism. Księgozbiór jest opracowany i ustawiony działowo na 89 regałach i w 4 szafach, według powszechnie przyjętej klasyfikacji dziesiętnej. O zawartości księgozbioru informują katalogi kartkowe: alfabetyczny, rzeczowy, księgozbioru podręcznego, tytułowy dla dzieci i młodzieży oraz Katalog On-line. Zakupu książek dokonuje kierownik biblioteki, biorąc pod uwagę sugestie i zapotrzebowanie czytelników. Zakup książek finansowany jest przez samorząd lokalny. Od roku 2004 biblioteka otrzymuje z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na zakup książek. W roku 2014 Biblioteka otrzymała 5550 zł na zakup nowości, z czego zakupiła 332 książki.
Biblioteka posiada w wyposażeniu 7 komputerów w tym 4 do użytku czytelników. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

Biblioteka prenumeruje następujące gazety i czasopisma: